Facebook Instagram Youtube

PADI Divemaster - kurs przewodnika nurkowego Kurs nurkowania Warszawa

Kurs przewodnik nurkowy

PADI Divemaster

Divemaster PADI jest to pierwszy stopień zawodowy w PADI. Uzyskując stopień DM staniesz się liderem - osobą, do której inni nurkowie będą zwracali sie o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów, prosili o radę jak zapalnowanować bezpieczniejsze i ciekawsze nurkowanie oraz wiele innych.

W czasie szkolenia zostaniesz przygotowany do pełniania kierowniczej roli, poprzez szeroki program obejmujący swoim zakresem wiele umiejętności oraz wiedzę niezbędnych divemasterowi.

Po ukończeniu kursu uzyskuje się automatycznie członkostwo w PADI, które zapewnia wiele korzyści m.in. otrzymywanie czasopisma "The Undersea Journal", zniżka na wybrane materiały i usługi PADI, oraz uprawnienia do nabycia ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej PADl.

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora.

Po ukonczeniu kursu Divemaster jest upoważniony do:

 • Samodzielnego kierowania studentami kursu Open Water Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań szkoleniowych kursu Open Water Diver od nr 2 do 5
 • Towarzyszenia studentom kursu Open Water Diver przy pośrednim nadzorze instruktora PADI
 • Przeprowadzania wszelkich następnych nurkowań dla studentów Introductory (Resort) Scuba, (gdy pierwsze nurkowanie zostało zaliczone jako zadawalające przez instruktora PADI), tak długo jak jesteś ubezpieczony.
 • Przeprowadzania nurkowań PADI Discover Local Diving, tak długo jak jesteś ubezpieczony.
 • Towarzyszenia studentom podczas nurkowań Advanced Open Water oraz nurkowań szkoleniowych Speciality. Uwaga: wszelkiego typu szkolenia/oceny, które mają miejsce podczas tych nurkowań muszą być prowadzone osobiście przez instruktora PADI.

Wymagania wstępne:

 • Posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver PADI (lub stopnia równorzędnego innej organizacji)
 • Posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver (lub równorzędnego innej organizacji)
 • Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat kurs resuscytacji i pierwszej pomocy EFR - Emergency First Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Mieć powyżej 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowań
 • Co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęcia kursu
 • Co najmniej 60 udokumentowanych (podpis partnera nurkowego) nurkowań do momentu ukończenia kursu.