Facebook Instagram Youtube

Ubezpieczenie w podróży Ubezpieczenia

Ubezpieczenie w podróży

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Dive Away zawiera dla wszystkich Uczestników ubezpieczenie:
KOSZTY LECZENIA - do 20 000 EUR
NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW - do 20 000 PLN